Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2021

Ενόχληση από δονήσεις

Εικόνα
Στην Ελλάδα δεν έχει οριοθετηθεί επίσημα το επίπεδο δονήσεων, που είναι επιτρεπτό σε ευαίσθητους χώρους, όπως χώρους προσωρινής και μόνιμης διαμονής και εργασίας.  Η απάντηση στο ερώτημα: "Ποιό επίπεδο δονήσεων είναι ανεκτό και από ποιό σημείο και πάνω ξεκινά η ενόχληση" δίνεται σε τεχνικά πρότυπα άλλων χωρών, όπως στο γερμανικό DIN 4150 . Από τι εξαρτάται η ενόχληση από δονήσεις Το είδος και ο βαθμός της ενόχλησης από δονήσεις εξαρτάται από: το απόλυτο μέγεθος (ένταση) της δόνησης τον χώρο και την χρονική στιγμή, που λαμβάνει χώρα το συμβάν το φασματικό περιεχόμενο της δόνησης την διάρκεια του συμβάντος την συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος το αν το συμβάν εμφανίσθηκε ξαφνικά ή βαθμιαία το είδος και τον τρόπο λειτουργίας της πηγής των δονήσεων την σωματική και ψυχολογική κατάσταση του ενοχλούμενου την δραστηριότητα του ενοχλούμενου κατά την στιγμή του συμβάντος το αν ο ενοχλούμενος έχει συνηθίσει την εμφάνιση του συμβάντος ή όχι την σχέση του ενοχλούμενου με την πηγή των δον

Ηχομόνωση θυρών

Εικόνα
Περισσότερα από 25 χρόνια μετράω την ηχομονωτική ικανότητα θυρών και σπάνιες φορές ανακαλύπτω πόρτες με έναν δείκτη ηχομείωσης, όπως αυτός περιγράφεται στις προδιαγραφές της μελέτης. Κατά DIN 4109 προβλέπονται οι δυσκολίες στις πόρτες και η τιμή πιστοποίησης σε εργαστήριο (R wP ) πρέπει να είναι 5 dB επάνω από την τιμή του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης της μελέτης (R wR ). Δυστυχώς οι αποκλίσεις είναι στην πράξη πολύ μεγαλύτερες. R wP = R wR + 5dB (κατά DIN 4109) Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να συγκεντρώσει αυτά που έχουν γραφτεί σχετικά με την ηχομονωτική ικανότητα θυρών για να αποφύγουμε όλοι την "Κατάρα της Θύρας" (για μένα που είμαι και αρκετά ανορθόγραφος ακούγεται και λιγάκι σαν "Κατάρα της Θήρας", δηλαδή σαν τίτλος Thriller για την Σαντορίνη). Τρόποι μετάδοσης του ήχου Για την ηχομονωτική ικανότητα μιας πόρτας δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το φύλλο της πόρτας. Δυστυχώς κυκλοφορούν ακ